هركارگاه بسته به نوع توليد , نوع كار و روش هائي كه در نظر دارد , داراي تشكيلات و امكانات خاص خود مي باشد.براي مثال يك كارگاه در خط تهيه ي فيلم و زينك براي كتاب و كارهاي خطي قرار گرفته است و ديگري كارهاي رنگي متنوع و پيچيده را در برنامه هاي خود قرار مي دهد. تجهيزات و امكانات اين كارگاه ها تفاوت اندكي باهم دارند.

نوع دستگاهها و وسائل و تجهيزات مختلف غير از كيفيت بالا , سهولت و راحتي در مراحل كار را نيز در پي دارد.

نوع و اندازه ي اين تشكيلات بايد نسبت به فضاي تاريكخانه انتخاب و نصب گردد.

حوضچه ها معمولا”سه قسمتي (حوضچه ي ظهور, ثبوت, شستشو) است و بعضا”داراي ميز كنترل مي باشد.

نوع مجهز اين گونه وسايل داراي سيستم حرارتي وكنترل كننده مي باشد.بدين ترتيب كه مي توان درجه حرارت مايعات را مناسب و به دلخواه,  براي مثال روي 20 درجه ي سانتي گراد ثابت نگاه داشت و اين موضوع يك امتياز مثبت در مراحل كار محسوب مي گردد.

وسيله ي مذكور داراي منبع نور از پائين«زير سينك ظهور« مي باشد كه لامپهاي رنگي همچون قرمز ,  سبز و سفيدبا شدت نور قابل تنظيم «ضعيف و قوي« در آن نصب شده است. با تابش نور ازپائين مي توان فيلم را در مرحله ي ظهور كنترل نمود. ميز كنترل فيلم,  درون اين تشكيلات نصب شده است تا فيلم بعد از شستشو مورد بررسي واقع شود.

قسمت پايين حوضچه ها فضاي مناسبي براي قراردادن محلولهاي شيميايي,  داروي ظهور وغيره وجود دارد و مورد استفاده قرار مي گيرد.جنس سينك ظهور وثبوت بسيار مهم است.فرم وجنس حوضچه ها بايدبه گونه اي باشد كه :

الف:درمقابل آب و داروها مقاوم باشد.

ب:ضد زنگ باشد.

ج:براي تميز كردن و نظافت راحت باشد.

ظروف مختلف از جمله تشتك ظهور مورد استفاده در تاريكخانه نيز بايد داراي ويژگيهائي باشد.مهم ترين نكته اندازه استانداردتشتك داروئي ظهور مي باشد كه بايد مناسب براي ابعاد گوناگون فيلمهاي موجود,  مثل 24*30 سانتيمتر – 30*40 سانتيمتر – 50*40 سانتيمتر- 60*50 سانتيمتر باشد.صاف و تخت بودن كف ظرف ظهور و ثبوت نيز براي انجام كار و تميز كردن بايد مورد توجه باشد.بهترين حالت , بيرنگ بودن ظرف ظهور است تا بتوان از طريق نور زير , فيلم را مورد ارزيابي و كنتري قرار داد.