ساير عمليات تكميلي نظير انواع UV ، سلفون ، صحافي ، برش و تا با قالب چنانچه براي سفارشي ضروري باشند با نظارت و مسؤوليت متخصصين خانه چاپ و طرح در شركت هاي همكار انجام خواهد شد

خط توليد چاپ بدون عمليات تكميلي، انتظار مشتريان را برآورده نمي سازد. از آنجا كه ارائه راه حل هاي مفيد كاري به مشتريان ، از اهداف خانه چاپ و طرح است، سعي نموده ايم تا با كامل كردن سرويس هاي صحافي و عمليات تكميلي پس از چاپ ، تا مراحل پاياني هر كاري در كنار مشتريان خود باشيم.

بهمين دليل مشتري ، آسوده از دغدغه هاي مراحل چاپ و پس از آن ، فقط فايل مي آورد و باقي كار را به ما مي سپارد.

ممكن است مشتري بخواهد كتاب يا جزوه اي را در تيراژ 200 نسخه چاپ كند. بعد از آماده شدن صفحات چاپي، نسخه هاي چاپ شده در بخش صحافي خانه چاپ و طرح ، ترتيب شده و با دستگاه چسب گرم با كيفيت بالايي صحافي شده و در زماني كوتاه تحويل مي شوند.

اگر مشتري ما كارت دعوت مي خواهد و براي اين كار عجله هم دارد، فايل او پس از چاپ در واحد عمليات تكميلي ، خط تا مي خورد

دستگاههاي برش ، در كنار چاپ ديجيتال و چاپ افست نيز در چرخه گردش كارهاي چاپي، علاوه بر كاهش زمان آماده سازي كارهايي كه نايز به برش دارند، كيفيتي مطلوب ارائه مي كنند چرا كه در كنار هم بودن همه خدمات در خانه چاپ و طرح، كنترل كيفي توليدات را آسانتر مي كند.

چاپ کلاقه‌ای یا باتیک یکی از روشهای چاپ بر روی پارچه است که در کشورهایی مانند تایلند، اندونزی، سریلانکا و هند و ایران از قدیم کاربرد داشته‌اند. این روش در ایران بیشتر در تبریز و اسکو رواج دارد.

در چاپ کلاقه ای، کلیه طرحها و رنگها را با استفاده از واکس و عملیات رنگرزی بر روی پارچه منتقل می‌کنند. برای این کار بیشتر از پارچه ابریشم استفاده می‌شود. تاروپود پارچه از واکس پوشیده می‌شود و هر دو روی پارچه یکسان نقش می‌شود. رنگهای بکار رفته برای چاپ بیشتر از دسته رنگهای گیاهی مانند روناس، اسپرک، پوست انار و زردچوبه است. یکی از ویژگی‌های چاپ کلاقه‌ای ایجاد رگه‌های رنگی است که در اثر شکستن واکس و نفوذ رنگ از میان این شکستها به پارچه در حین عملیات رنگرزی برروی پارچه پدید می‌آید.