وسيله ي مذكور در كنار سينك ظهور قرار مي گيرد و معمولا” براي ظهور فيلم هاي هافتن, رنگي و روش هاي ماسكينگ مورد استفاده مي با شد.براي كارگاههائي كه روال خاص و ثابتي را دنبال مي كنند بسيار مناسب است.

بعضي از تايمرها را مي توان با تنظيم زمان خاص (مثلا” سه دقيقه) مورد استفاده قرار دادكه پس از اتمام مدت مقرر, با ايجاد صوت يا زنگ (آژير) پايان مدت ظهور را اعلام مي كند.نوع ديگر بدين ترتيب عما مي كند كه پس از كليد زدن, تايمر بكار مي افتد و شخص ليتوگراف با مشاهده عقربه روي زمان مشخص كار ظهور را پايان مي دهد.روي صفحه ي تايمر و عقربه معمولا”قطعات «شب نما« بكار رفته است تا در تاريكي قابل رؤيت باشد.

اين وسيله براي سوراخ كردن فيلم در ابعاد مختلف بكار مي رود وبيشتر در مورد كارهاي رنگي, سيستم ماسكينگ و فيلم هاي دو يا چند نوره كاربرد دارد.پانچ در شكل هاي مختلف موجود است و براي عمل انطباق , دكمه هاي مخصوص يا خط كش رجيستر وجود دارد. دكمه هاي مذكور روي بعضي از دوربينهانصب مي باشد و در موقع لزوم از آن استفاده مي شود.

اين وسيله فيلمهائي تا ابعاد 60*50 سانتيمتر را در بر مي گيرد.دستگاه پانچ براي ابعاد استاندارد فيلم قابل تنظيم است.

براي روشنائي تاريكخانه و مراحل كار از چراغ هاي ديواري مجهز به لامپهاي سفيد,  قرمز و سبز

استفاده مي شود.چراغ هاي فوق قابليت تنظيم شدت نور (ديمر) را دارا مي باشند.اين منابع نور معمولا”در نقاط ضروري مانند بالاي ميز كار و بالاي قسمت ظهور نصب مي گردد,  فاصله ي لامپها از فيلم خام 60 سانتيمتر توصيه شده است.شكل و اندازه ي چراغهاي ديواري متفاوت مي باشد.

پروسسور برای ظهور، ثبوت و شست وشوی فیلم به کار می رود و مراحل ذکر شده را پیاپی و بر طبق زمانبدی انجام می دهد و در نتیجه مدت ظهور در ماشین قابل تنظیم می باشد.

درجه حرارت محلولها و خشک کن فیلم توسط ترموستان، همواره ثابت و قابل کنترل می باشد. بدنه و قمست های مختلف ماشینن از جنس گالوانیزه، ضد زنگ و مواد مصنوعی از جمله فایبر گلاس ساخته شده است. این دستگاه برای ظهور فیلم با ابعاد مختلف (عرض 45 – 60 – 75 سانتی متر) طراحی و تولید شده است. امروزه با وجود داروهای ظهور جدید مخصوص پروسسور، مراحل ظهور فیلم به 60 ثانیه نیز رسیده است.

دستگاههای قدیمی تر و ابتدایی درون تاریکخانه قرار داده می شد و فقط مرحله ظهور را انجام می داد و ثبوت و شست و شو، خارج از دستگاه صورت می پذیرفت.

حرکت فیلم درون دستگاه به صورت دورانی می باشد. آب داخل دستگاه با حرارت ثابت جریان دارد.

پروسسور های مختلف، قابل نصب در تاریکخانه یا انتهای دوربین یا بین تاریکخانه و اتاق مجاور می باشد که در این حالت فیلم نور داده شده، در تاریکخانه توسط عکاس به داخل دستگاه هدایت می شود و پس از طی مسیر و اتمام مراحل ظهور، در اتاق مجاور و از قسمت انتهای پروسسور خارج می شود.

تعویض دارو، شست و شوی دستگاه  تمیز نگهداشتن آن و سرویس پروسسور باید منظم و بر طبق برنامه صورت گیرد.