در چاپ گود تصویر مورد نظر، پایین تر از سطح صفحه سیلندر گراوری قرار می گیرد و هنگامی که مرکب بر صفحه ریخته شد، لازم است که مرکب از روی سطح حوزه بی تصویر پاک شود. با

کاردک مرکب های آن جمع آوری شده، فقط قسمت های گود آغشته به مرکب باقی می مانند.

از چاپ گود آغشته به مرکب باقی می مانند. از چاپ گود یا چاپ هلیوگراور در سراسر جهان برای چاپ انواع ورقه های بسته بندی استفاده می شود (شکل 6-2).

هلیو که آنرا چاپ گود نیز می خوانند، یکی از متداول ترین نوع چاپ رول است.

در این سیستم عمل چاپ و انتقال مرکب با سیلندر مخصوصی انجام می گیرد که این سیلندر ابتدا به وسیله نیکل آبکاری شده سپس درون مس قرارداده می وشد تا لایه ای از مس رویآن اضافه گردد و بعد از آن که کاملاً شفاف و پولیش گردید، تصویر مورد نظر با روشهای گوناگون برروی بر روی آن منعکس می وشد. در پایان سوراخ هایی میکرونی به نام ترام در روی سطح به وجودمی آید که عمل انتقال مرکب و چاپ دقیقاً به وسیله این ترام ها انجام می شود.

روش فتوگراور برای چاپ کارهای پرتیراژ زمانی مقورن به صرفه است که باسرعت بالا و کیفیت چاپی اعلا کار کند، زیرا تیزاب کاری جهت خلق تصاویر و مطالب روی سیلندر هزینه گزافی دارد.

ابتدا در سال های اخیر برای حفظ محیط زیست، با استفاده از لیزر و جایگزینی آن با روش یاد شده توانسته اند عوامل هزینه ساز آن را حذف نمایند.

همچنین با به کار گرفتن روش چاپ افست روی کاغذ رول (جایگزین استفاده از فتوگراور) چاپ مجله و روزنامه عمل شده است.

 

در چاپ حکاکی شده از پلیتی استفاده میش ودکه حوزه تصویر آن در سطح پایین تری از حوزه بی تصویر قرا ردارد. در حقیقت می توان گفت که این نوع چاپ بر عکس چاپ برجسته است.

چاپچی هرکز نمی تواند مرکب را توسط نورد مرکب به حوزه تصویری که پایین تر از سطح پلیت قرار گرفته ، برساند.

در این روش چاپ، ابتدا باید سرتاسر سیلندر حکاکی شده با مرکبی بسیار شل و روان پوشانده شود تا این که مرکب تمامی زوایا و گوشه و کنارهای تصویر را پرکند.

در مرحله بعدی، ماشین چاپ با راهنمایی چاپچی و با ساتفاده از یک کاردک تیز، مرکب های زائد را از روی سطح کار یا بهتر بگوییم، حوزه بی تصویر برمی دارد.

در این حالت مرکبی که پایین تر از سطح پلیت سیلندری قرار دارد، دست نخورده باقی می ماند و هنگامی که کاغذ روی پلیت سیلندری قرار می گیرد، بااعمال فشار چاپ بر آن، مرکب به کاغذ انتقال می یابد.

روشی که از این اسلوب استفاده می کند، به گراورسازی عکاسی یا گراورسازی به طریق عکاسی بر روی سیلندر مسی معروف است که عموماً آن را به نام هلیو می شناسند.

با این روش، کارهای چاپی چندرنگ، بر چسب های پر تیراژ، تمبرهای مختلف و حجم عظیمی از کالاهای مصرفی به چاپ می رسند.