مقالات و پایان نامه ها

تايمر-سوراخكن فيلم (پانچ)-چراغ هاي ديواري-دستگاه ظهور اتوماتیک پروسسور (PROCESSOR)

وسيله ي مذكور در كنار سينك ظهور قرار مي گيرد و معمولا” براي ظهور فيلم هاي هافتن, رنگي و روش هاي ماسكينگ مورد استفاده مي با شد.براي كارگاههائي كه روال خاص و ثابتي را دنبال ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

خط

اگرنقطه ها‌ به يكديگر آنقدر نزديك شوندكه ديگر نتوان آنها را از يكديگر تشخيص داد,احساس دارا بودن امتداد در آنها تقويت مي گردد و زنجيره ي نقاط تبديل به عنصر بصري جديدي به نام خط ادامه مطلب…

By 92, ago